Faglig fitness på dit niveau - niveauopdelt undervisning på Livsstilsefterskolen Hjarnø

I de boglige fag trimmer du hjernen og bliver klogere - på pensum, drømme og fremtidsplaner. 

Undervisningen i de boglige fag på Livsstilsefterskolen Hjarnø er niveauopdelt og tilrettelagt efter dine (og undervisningsministeriets) mål. Vi prioriterer de boglige fag højt, så du bliver parat til den ungdomsuddannelse, du drømmer om. Fagligt er vi derfor meget opmærksom på netop dit behov og dine mål. Nogle dage bliver bygget op omkring temaer, hvor du arbejder tværfagligt med flere forskellige fag.

Du behøver ikke sidde stille...

for at lære noget. Faktisk bliver det både sjovere og nemmere at lære, når vi kombinerer de boglige fag med kreative og praktiske aktiviteter som fx billedkunst og bevægelse - og vi inddrager den natur, vi er en del af, når det er muligt i undervisningen.

Det bliver altså en anderledes måde at gå i skole på - uden at vi går på kompromis med fagligheden. Sammen med lærerne arbejder du dig trygt og fokuseret frem mod dine personlige, faglige mål for 8., 9. eller 10. klasse.

Og én ting er sikkert;

du kan også godt glæde dig til dine boglige fag. Uanset dit udgangspunkt lige nu.

Du får også fokus på

Se alle

De boglige fag

Den boglige undervisning tager udgangspunkt i, at du tager enten 8., 9. eller 10. klasses afgangseksamen. Undervisningen sammensættes, så du kan nå dine lektier i undervisningen eller i stilletimen. Det betyder for langt de fleste dage, at du har helt fri, når du har fri fra timerne og ikke er til aktiviteter. 

Livsstilsefterskolen er en almen efterskole. Vi optager elever på forskellige faglige niveauer, og undervisningen tager udgangspunkt i dig - og det du kan. Vi fokuserer på dine styrker og støtter dig, hvis du har brug for hjælp. Har du særlige behov i undervisningen, vil der være mulighed for at få det integreret som en naturlig del af din dagligdag. På den måde får du tanket hovedet op med ny viden uanset dit startniveau - så du forhåbentlig har lyst til at fortsætte med at uddanne dig, uanset om du vælger en erhvervsrettet udannelse, alment gymnasium, hhx, htx eller HF. 

marie sofie_1.jpg
I de boglige fag går det meget bedre. Før jeg startede her, fik jeg 00 og 02. Nu får jeg 4 og 7 taller. I starten af skoleåret turde jeg ikke læse noget op eller gå op og fremlægge. Det tør jeg godt nu.

Marie Sofie Nielsen, elev i 9. klasse

laura_1.jpg
Det boglige har været nemt her. Lærerne giver en rigtig god tryghed. Jeg skal ikke tænke over, om jeg gør eller siger noget forkert. Vi er en lille klasse, så vi kender alle hinanden. Jeg siger meget mere, jeg tør meget mere, og jeg deltager mere. Jeg har fundet en ro, der gør, at jeg kan præstere mit allerbedste. Jeg har fået lov til at blomstre, og det kan virkelig ses på mine karakterer. Jeg får 10 og 12 taller nu. Før fik jeg 02 og 4. Det gør også, at jeg føler jeg mig klar til at komme på gymnasiet næste år. Nu ved jeg, at jeg kan det. Det har jeg fået bevist overfor mig selv. Det er et kæmpe boost.

Laura Lindhardt Raunsø, elev i 10. klasse

Mød flere af vores elever

Prøve i 8. klasse

Fra skoleåret 20/21 skal elever i 8. klasse aflægge prøve i mindst ét af de fire; håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab. Det er frit for efterskolerne, hvilke(t) af fagene eleverne skal have mulighed for at aflægge prøve i. På livsstilsefterskolen er det besluttet, at prøvefaget for alle i 8. klasse er madkundskab. Vil du vide mere allerede nu, er du velkommen til at kontakte os.

Prøver i 9. eller 10. klasse

 1. klasse: Du skal aflægge to prøver i dansk og en prøve i henholdsvis matematik, engelsk og fysik/kemi. Derudover aflægger du to prøver, som bestemmes af Undervisningsministeriet. Det foregår ved udtrækning blandt fagene engelsk, kristendomskundskab, historie, samfundsfag, geografi, biologi, idræt, fransk, matematik og tysk. Se indholdsplanerne for de obligatoriske fag. (Vær opmærksom på at du med linket, kommer over på BGI akademiets website)
 1. klasse: Mens du går på Livsstilsefterskolen Hjarnø, skal du følge timer i dansk, matematik og engelsk, som er obligatoriske fag. Fysik og tysk er valgfag – eventuel tilmelding til disse to fag er bindende. Vi forventer, at du går op til prøve i de fag, du følger undervisning i. Se indholdsplanerne for de obligatoriske fag. (Vær opmærksom på at du med linket, kommer over på BGI akademiets website)

Du og dine faglærere må tidligst få oplyst, hvilke fag der er blevet udtrukket, en uge før de skriftlige prøver begynder.

Projektfag

Går du i 10. klasse har du fagene dansk, engelsk, matematik, humanistisk fag, samt sundhed og idræt. Du kan vælge naturfag og tysk til, hvis du ønsker det. Derudover har du projektfag flere gange om ugen. 

Projektfaget er med til at styrke dit arbejde med både problemorienterede projekter og udviklings- og aktivitetsprojekter. Her får du værktøjer og redskaber inden for projektfaget, og du arbejder selv, eller sammen med andre i 10. klasse, om forskellige projekter. Alle projekter skal blive til et produkt. Det kan være et kreativt produkt, en aktivitet eller en fremlæggelse. 

I projektfaget arbejder I temabaseret med både relevante og aktuelle temaer, men også temaer, der tager udgangspunkt i dine og dine efterskolekammerters faglige og personlige ståsted og interesser. Du bliver inddraget og får medbestemmelse på tilrettelæggelsen af fagets indhold.

Temaerne kan være alt lige fra sorg, økonomi, idrætsdage til velgørenhed, foreningsliv og sociale medier. I udvælgelsen af temaer vil det dannelsesmæssige aspekt være i højsædet, hvor din livsforståelse udfordres og din personlighed udvikles.

I det nuværende år har 10. klasserne arbejdet med bl.a. følgende projekter:

Kunstprojekt som sluttede af med, at alle elevernes kunstværker blev ferniseret på Galleriet på Hjarnø

 • Planlægning og afvikling af Julemærkemarchen 2020 lokalt på Hjarnø og i Snaptun
 • Projekt - Udfordrer mine grænser
 • Projekt - Kropsforståelse
 • Projekt om bæredygtighed
Skærmbillede 2020-08-19 kl. 12.06.09.png
Vi prioriterer de boglige fag højt og tager udgangspunkt i de samme værdier, som gør sig gældende for Livsstilsefterskolen Hjarnø generelt, nemlig at vi møder hinanden åbent, tillidsfuldt og med respekt for hinanden. Det allervigtigste er, at du, som elev, får en god oplevelse med undervisning. Vi laver enkelte, individuelle mål for hver enkelt elev og giver feedback løbende, så du oplever, at du flytter dig og får succesoplevelser. Undervisningen er varieret, og måske også anderledes end du kender den. Vi arbejder tværfagligt og på tværs af årgange, og vi arbejder med projekter og bruger kroppen i undervisningen - både i vores klasseværelser men også i vores ude-omgivelser og øvrige områder. De værdier vi arbejder med udover undervisning, altså trivsel, sundhed og fællesskab, vil også smitte af på din læring i de boglige fag. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg og tør sige noget i timerne. Det skal generelt være sjovt at lære nyt.

Tine Stensdal Møller, afdelingsleder med ansvar for de boglige fag

Bevægelse og motion

Bevægelsesfagene og motionen vil være en væsentlig del af dit år på Livsstilsefterskolen Hjarnø, og dermed også dit valg af linjen sundhed og livsstil. Som livsstilsefterskole er vi en efterskole for dig, som måske ikke er vant til at bevæge dig og måske ikke har fundet noget idræt endnu, som du synes er sjovt.

Uanset hvilket fag, der står på skemaet, vil du møde kompetente undervisere, og vi tager udgangspunkt i, at alle kan være med, uanset niveau og interesser. Du vil dog også opleve, at du bliver udfordret. Du kommer både til at møde idræt, som du kender og har prøvet før, men du skal også prøve en masse nye former for bevægelse. Målet er, at du udvikler dig i løbet af året, at du kommer til at snuse til en masse forskelligt inden for motion - og vigtigst af alt; at du finder glæde ved at bevæge dig.

Daglig bevægelse og motion fylder meget i løbet af din uge, fordi det har en positiv indvirkning på både din fysiske og mentale sundhed. Det giver mere energi, større selvværd og større overskud. Det fremmer indlæring, og det er derfor en vigtig del af en sund livsstil, uanset hvilket mål du har for dit efterskoleår.

Derfor har du faget “sundhed og idræt” dagligt i 60-120 minutter. Det er bredt sammensat af mange forskellige aktiviteter. Aktiviteterne er både bevægelse, kostrelateret undervisning, aktiviteter og øvelser relateret til mental sundhed og meget andet. I den første tid på skolen har alle elever faget fælles. Men efter de første uger, deles en del af faget op i valgfag, så du kan vælge de aktiviteter inden for sundhed og idræt, som du ønsker. Du vælger for en 6-8 ugers periode ad gangen og kan derefter vælge det samme eller noget nyt.

Valgfagene er vidt forskellige og har alle det formål, at du får variation i dine aktiviteter og bliver inspireret til at prøve noget nyt i fællesskab med dine kammerater. Om onsdagen er det lidt anderledes. Her er vi på BGI akademiet, Gramvej, hvor vi kan bruge nogle af danmarks bedste idrætsefterskolefaciliteter. Om onsdagen får du derfor mulighed for at prøve et bredt udvalg af idræt - lige fra parquer, badminton, fodboldgolf, paddletennis, amerikansk fodbold, håndbold, volleyball og meget meget andet.

Temaer, aktiviteter og valgfag

I løbet af skoleåret bliver du præsenteret for mange forskellige temaer i form af temadage, temauger og i den frie tid. Temaer inden for sundhed, kultur, kreativitet, fællesskab, samfund, og personlig udvikling. Ud over temaer kan der også være mulighed for at prøve kræfter med forskellige aktiviteter som aftenen og i weekenderne. Det kan for eksempel være jagt og fiskeri, praktiske opgaver med at vedligeholde og forbedre ting på skolen, musik, sang og samspil og kreative projekter.

Skolens valgfag i "Sundhed og idræt" varierer fra år til år, og vi gør alt, hvad vi kan for at sammensætte dit skema, så du får lov til både at prøve nye og velkendte aktiviteter.

Det nuværende skoleårs valgfag i "Sundhed og idræt" byder blandt andet på:

 • Fiskeri
 • Puls, styrke og mindfullness i naturen
 • Wimhof og vinterbadning
 • Dans
 • Boldspil
 • Orienteringsløb
 • Yoga
 • Sunde vaner - for dig som ønsker vægttab
 • Styrketræning
 • Løbe- og gå-ture
 • Outdoor - målmad, overnatning og praktiske færdigheder i det fri
 • Boost dit selvværd

Camps, aktiviteter og besøgsdage

Se alle

Nyheder

Se alle

Vil du vide mere?

Kontakt os

Tlf.: 75681022 eller mail: info@bgi.dk

Vi benytter cookies

OK