Sidste frist for ansøgning om støtte fra Støtteforeningen - til efterskoleåret 20/21

Skoleåret 20/21 nærmer sig med hastige skridt. Det samme gør deadline for ansøgning om støtte fra Støtteforeningen dertil. MEN du kan nå det endnu.

Fristen for ansøgning er den 10. juni. Alle, der opfylder kravene for støtte, kan sende en ansøgning afsted.

Ikke alle familier har mulighed for at give deres søn eller datter et efterskoleår og en ny start. Derfor har Livsstilsefterskolen oprettet ”Støtteforeningen for Livsstilsefterskolen Hjarnø”, der indsamler og formidler økonomisk hjælp til unge, der drømmer om et efterskoleår på Livsstilsefterskolen.

Hvem kan søge støtte?

Du skal opfylde en række kriterier for at kunne søge om støtte fra Støtteforeningen. Det er blandt andet en forudsætning, at du har søgt støtte i jeres hjemkommune, og at hjemkommunen har givet afslag.

Derudover vil Støtteforeningen vægte følgende kriterier for at afgøre, hvorvidt eleven kan tildeles støtte;

  • Hustandens indkomst skal berettige til maksimal statsstøtte (læs mere om statsstøtte og beregning af prisen for et efterskoleår på Livsstilsefterskolen Hjarnø her)
  • Der er sket en væsentlig ændring i indkomstforholdene i forhold til forrige indkomstår
  • Der er væsentlige transportudgifter forbundet med elevens efterskoleophold
  • Der er flere søskende afsted på efterskole eller lignende på samme tid
  • Hustanden har en særlig lav indkomst
  • Andre individuelle forhold

Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os

For at komme i betragtning skal du udfylde og sende et skema med den nødvendige dokumentation. Det fremgår af skemaet, hvilke filer og dokumenter, der skal sendes med. Skemaet finder du nederst på denne side.

Støttepuljen ændrer og udvider sig løbende

Støtteforeningen for Livsstilsefterskolen Hjarnø modtager løbende støtte fra virksomheder, der ønsker et støttemedlemsskab af Livsstilsefterskolen Hjarnø. Hvert år opgøres støttepuljen. Virksomheder kan indgive støtte til det kommende skoleår indtil 15. juni. Indgives der støtte herefter indgår støtten i næste års støttepulje. Du kan se, hvem der støtter Skoleåret 20/21 her.

Praktiske oplysninger

Fristen for at søge

10. juni

Sådan søger du

Udfyld ansøgningsskemaet og send det til Støtteforeningen. Din støtte behandles af Støtteforeningens bestyrelse.

Behandlingstid

Støtteforeningen for Livsstilsefterskolen Hjarnø gennemgår ansøgningerne d. 15. juni. Har du søgt om støtte til skoleåret 20/21, får du besked på, om du er tildelt den, snarest derefter.

Der findes også andre måder at søge støtte til dit efterskoleår. Du kan læse mere om dem her.

Svar på ansøgning

Du får direkte svar fra Støtteforeningen, der fortæller dig, om, og i så fald, hvilken støtte du får tildelt. Se mere om Støtteforeningen for Livsstilsefterskolen Hjarnø her.

Ønsker du at støtte som virksomhed?

Du kan stadig nå at støtte en elev, der ønsker at begynde på Livsstilsefterskolen Hjarnø. Fristen for at tilbyde støtte til skoleåret 20/21 er d. 15. juni. Ønsker du først at blive støttemedlem i forbindelse med næste efterskoleår, er du velkommen til at kontakte os. Kontakt Støtteforeningen og hør mere om dine muligheder eller læs mere om støttemulighederne her.

Vil du vide mere?

Kontakt Støtteforeningen for Livsstilsefterskolen Hjarnø
DJI_0108.jpg

Vi benytter cookies

OK