Om støtteforeningen for Livsstilsefterskolen Hjarnø

I oktober 2019 blev ”Støtteforeningen for Livsstilsefterskolen Hjarnø” stiftet. Støtteforeningen har til formål at hjælpe unge, der drømmer om en livsstilsændring, og som på samme tid ønsker at opleve alle glæderne og den udvikling, der følger med et år på efterskole. Unge, som imidlertid har brug for en økonomisk håndsrækning for at kunne tage første skridt.

Bag foreningen står stifterne Helle Vestergaard, leder af BGI akademiet, Line Hansen, leder af Livsstilsefterskolen Hjarnø og Børge Jørgensen, tidligere formand for BGI akademiets bestyrelse, nu formand for Støtteforeningen.

I støtteforeningen indsamler vi støtte og donationer, som kan uddeles til elever med særlige behov. Pengene kommer fra private, virksomheder og fra støtte-events. Al indtægt i foreningen går ubeskåret og direkte til elever, som søger om særligt økonomisk tilskud til at kunne komme et år på Livsstilsefterskolen Hjarnø. Eleven har mulighed for at søge om støtte på op til 20.000 kr.

Se hvilke virksomheder, der støtter

Kriterier for støtte

Følgende kriterier vægtes bl.a. ved behandlingen af ansøgninger om ekstra individuel støtte eller støtte fra "Støtteforeningen". Det er en forudsætning, at der er søgt støtte hos elevens hjemkommune, og at kommunen har givet afslag. Derudover er der fremsat følgende kriterier:

  • Husstandens indkomst berettiger til maksimal statsstøtte.
  • Der er sket en væsentlig ændring i indkomstforholdene i forhold til indkomståret 2018.
  • Der er væsentlige transportudgifter forbundet med elevens ophold på skolen.
  • Der er flere søskende afsted på efterskole el.lign. på samme tid
  • Andre individuelle forhold
  • Husstanden har en særlig lav indkomst

For at komme i betragtning til støtte fra "Støtteforeningen", skal eleven udfylde og sende et skema med den nødvendige dokumentation. Det fremgår af skemaet, hvilke dokumenter der skal fremsendes. 

Bestyrelsen for Støtteforeningen

Vil du vide mere?

Kontakt leder af Livsstilsefterskolen Hjarnø

Line Hansen, tlf.: 60988040 eller mail: stoetenelev-hjarnoe@bgi.dk

Nyheder

Kommende camps og arrangementer

Billede 15-10-2019 kl. 09.04.jpg

140678

Støt os med et valgfrit beløb på MobilePay

Vi benytter cookies

OK