Støt en elev – for virksomheder, der ønsker at gøre en forskel for unge

Flere unge end nogensinde før kæmper med lavt selvværd, usunde vaner, overvægt, ensomhed, mobning og/eller manglende tro på sig selv – personligt, fagligt, fysisk og psykisk. Og flere unge end nogensinde før trækker sig fra fællesskaber, fordi de er bange for ikke at passe ind, eller ikke tør række ud.

Som virksomhed kan I være med til at med til at skabe en positiv forandring for en eller flere af disse unge og give dem chancen for at få et livsændrende efterskoleophold i trygge omgivelser. Samtidig med, at I viser omverdenen, at I også tager et vigtigt samfundsansvar.

Et år på efterskole styrker unges faglighed, livsduelighed, sociale færdigheder og generelle trivsel. Netop trivsel har stor betydning for unges helbred, sundhed og evne til at klare sig godt både socialt, uddannelses- og arbejdsmæssigt og økonomisk. På Livsstilsefterskolen Hjarnø arbejder vi med trivsel gennem livsstilsændring, med fællesskabet som ramme og tryghed. Året på efterskolen er for unge, der ønsker en varig livsstilsændring; et boostet selvværd, øget trivsel, mere fokus på bevægelse, og en sundere livs- og levestil.

Børge Jørgensen.jpg
”Som medansvarlig for BGI’s udvikling gennem 18 år, er det for mig spændende og givende at være med til at understøtte en meget væsentlig ny mulighed for tidens unge”

Børge Jørgensen, formand for Støtteforeningen Hjarnø, tidligere formand for BGI akademiets bestyrelse

Sådan kan I støtte som virksomhed

Som virksomhed kan I støtte en elev via et medlemskab af Støtteforeningen for Livsstilsefterskolen Hjarnø, og I kan støtte med forskellige beløb.

Støtten uddeles ud fra kriterier fastsat af Støtteforeningens bestyrelse. Det er Støtteforeningens bestyrelse, der ved individuel behandling af de skriftlige ansøgninger fra elever, beslutter hvem der tildeles særlig støtte fra Støtteforeningen.

Støttemedlemsskab for virksomheder

Skærmbillede 2020-01-29 kl. 08.58.05.png

Trivselspakke:

Pris: 5.000 kr. 

 • Logo på Livsstilsefterskolens hjemmeside og på skolens sponsorvæg på efterskolen
 • Invitation til det årlige arrangement for alle medlemmer af støtteforeningen
Skærmbillede 2020-01-29 kl. 08.58.05.png

Trivselspakke Plus:

Pris: 10.000 kr.

 • Logo på Livsstilsefterskolens hjemmeside og på skolens sponsorvæg på efterskolen
 • Invitation til det årlige arrangement for alle medlemmer af støtteforeningen
 • Mulighed for at låne et møde/konferencelokale på efterskolen til et møde årligt, inkl. et sundheds- og trivselsoplæg af en times varighed
 • Mulighed for at efterskolens personale bidrager til at arrangere en sundsheds- og trivselsevent i din virksomhed 1 gang årligt til en særlig favorabel pris
Skærmbillede 2020-01-29 kl. 08.58.05.png

Premium Trivselspakke Plus:

Pris: 20.000 kr.

 • Logo på Livsstilsefterskolens hjemmeside og på skolens sponsorvæg på efterskolen
 • Mulighed for at efterskolens elever kommer på virksomhedsbesøg i jeres virksomhed samt omtale på de sociale medier ifm. besøget
 • Mulighed for at låne efterskolens faciliteter til to møder årligt eller til én trivselsdag for personalet i din virksomhed inkl. et sundheds- og trivselsoplæg af en times varighed
 • Invitation til det årlige arrangement for alle medlemmer af støtteforeningen
 • Mulighed for at efterskolens personale bidrager til at arrangere en sundheds- og trivselsevent i din virksomhed 1 gang årligt til en særlig favorabel pris.

Der vil årligt blive offentliggjort regnskab for indbetalte midler og tildelt støtte. Midlerne i foreningen kan kun bruges til støtte til elever på Livsstilsefterskolen Hjarnø, og støtten går ubeskåret og direkte til elever, der ikke selv har mulighed for at finansiere deres efterskoleophold.

Er din virksomhed interesseret i et medlemskab, eller i at høre mere, så kan I kontakte støtteforeningen på Stoetenelev-Hjarnoe@bgi.dk

Kriterier for elevansøgning om støtte

Nedenstående kriterier vægtes bl.a. ved behandlingen af ansøgninger om ekstra individuel støtte eller støtte fra "Støtteforeningen". Det er en forudsætning, at der er søgt støtte i elevens hjemkommune, og at kommunen har givet afslag. Derudover gælder følgende kriterier:

 • Husstandens indkomst berettiger til maksimal statsstøtte.
 • Der er sket en væsentlig ændring i indkomstforholdene i forhold til indkomståret 2018.
 • Der er væsentlige transportudgifter forbundet med elevens ophold på skolen.
 • Der er flere søskende afsted på efterskole el.lign. på samme tid
 • Andre individuelle forhold
 • Husstanden har en særlig lav indkomst

For at komme i betragtning til støtte fra "Støtteforeningen", skal eleven udfylde og sende et skema med den nødvendige dokumentation.

Bestyrelsen for Støtteforeningen

Vil du vide mere

Kontakt leder af Livsstilsefterskolen Hjarnø

Line Hansen, tlf.: 60988040 eller mail: stoetenelev-hjarnoe@bgi.dk

Nyheder

Kommende camps og arrangementer

MobilePay: 140678

Støt med et valgfrit beløb på
Billede 15-10-2019 kl. 09.04.jpg

Vi benytter cookies

OK